Mindful schools


 

Mindfulness training voor leerkrachten.

Leerkracht zijn is een stressvol beroep. Er wordt in deze tijd bijzonder veel van hen gevraagd. Er is druk van alle kanten. Hoge, soms onrealistische verwachtingen van ouders en samenleving dat de school maximale ondersteuning moet bieden om alle kinderen een zachte landing te laten maken in de maatschappij. Bij mindere prestaties wordt snel in de richting van de leerkracht gekeken en steeds minder naar de verantwoordelijkheid van de leerling. Het tekort aan leerkrachten en een hoge uitval door ziekte verhoogd die druk nog.

Welk antwoord kan mindfulness hierop bieden? We weten allemaal dat stress ons werk nadelig beïnvloedt. Maar stress is vooral een kwestie van hoe we naar situaties kijken, minder van de situatie zelf. Mindfulness leert ons met meer aandacht bij onze ervaring te zijn en zo onze automatische reacties te herkennen. Door gewaar te worden van hoe we normaal reageren en bewust te vertragen, krijgen we meer keuze in onze reactie. Daardoor zal stress minder vat krijgen op ons. En dat laat zich onmiddellijk zien in hoe we voor een klas staan. Als we met een meer open, minder oordelende geest voor de klas staan, straalt dit ook op de leerlingen af. Door ons meer bewust te worden van onze reacties en gedragingen kunnen we ook de communicatie met onze collega’s verbeteren. Mindfulness nodigt bovendien uit tot een meer vriendelijke en zorgzame houding, zowel naar onszelf als naar anderen.

Leerkrachten die geschoold zijn in mindfulness kunnen daar bovendien ook mee werken in de klas. Ook voor de leerlingen is mindfulness geen overbodige luxe. Veel van hen hebben problemen met aandacht en focus, kunnen zich niet goed organiseren, hebben last van slechte impulscontrole of zijn overprikkeld. Veel jongeren hebben nood aan rust, zelfcompassie of zelfonderzoek. Maar ze hebben daarvoor niet de juiste handvaten. Via een mindfulle leerkracht krijgen ze tools om hiermee om te gaan. Natuurlijk werkt dit best als de neuzen in dezelfde richting staan. Een training voor een team van leerkrachten heeft een grotere impact op de werking van de school en op de leerlingen.

Contacteer mij voor advies hoe mindfulness te implementeren in uw school.

    Leerboek over meditatie.

    Het boek De hemel dat ben jij is een kinderboek over meditatie en bewust leven voor kinderen van de lagere school (8-12 jaar). Het bevat inspirerende teksten die als basis kunnen dienen voor lessen over meditatie, bewust leven en ethiek. Centraal staat het trainen van de aandacht, focus en rust vinden, zorg voor jezelf, voor anderen en voor de wereld. Het is niet gebonden aan een geloofsovertuiging, maar benadrukt juist onze gedeelde menselijkheid. Het bevat vooral veel oefeningen op kindermaat en is voorzien van mooie illustraties door Greet Verbiest. Alle teksten van de meditaties zijn integraal opgenomen in het boek, zodat ze met de leerkracht in de klas kunnen worden geoefend. De audiobestanden vind je hier.